Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Cóc sạc 7LA

17,000đ

19,000đ

Sạc 7La phục vụ anh em cửa hàng đóng máy tặng khách, sạc ngon cho dòng máy từ 4/5/6/7 , tỷ lệ lỗi thấp, không nóng loạn cảm ứng

Số lượng :

Chi nhánh Hà Nội
Liên hệ chi nhánh