Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

MÀN 11 BÓC MÁY BẦM

400,000đ

Màn 11 bóc máy bầm nền trắng, nền xám, nền đen như hình. Kính còn đẹp, cảm ứng mượt, bảo hành cảm ứng 1 tháng hiển thị 3 tháng

Số lượng :

hiển thị nền trắng

hiển thị nền xám,mã sản phầm này là 11-5

Chi nhánh Hà Nội
Liên hệ chi nhánh