Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

MÀN 7PLUS C11 BÓC MÁY/ ÉP KÍNH

580,000đ

600,000đ

Màu sắc:
Màn 7Plus C11:

Số lượng :

Màn 7Plus mã C11 đa phần chỉ dùng cho máy mã C11 còn các mã khác sẽ bị kén main cảm ứng không được

Chi nhánh Hà Nội
Liên hệ chi nhánh