Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

TUYỂN DỤNG

Phụ kiện Minh Khang chi nhánh Miền nam cần tuyển dụng

Phụ kiện Minh Khang chi nhanh HCM cần tuyển dụng nhân sự như sau: 1. vị trí nhân viên kinh doanh 2. Nv kỹ thuật học việc 3.NV kho phụ trách quản lý kho

Ms.Huyền

Tôi rất ấn tượng với thái độ nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ trong quá trình tư vấn, thực hiện các giải pháp sáng tạo theo nhu cầu của khách hàng
Chi nhánh Hà Nội
Liên hệ chi nhánh