Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Vỏ 7Plus Zin

270,000đ

285,000đ

Vỏ 7plus zin new lên máy chuẩn đẹp, mã khắc sẵn như zin máy, bao ráp khít, đủ mã hàn, mã mỹ, mã vn

VỎ 7PLUS:

Số lượng :

Vỏ iphone 7plus zin new, màu chuẩn lên máy bao đẹp,

 

                                                       vỏ 7plus màu vàng

 

 

                                   vỏ 7plus màu hồng

                         vỏ 7plus màu đen

                                         vỏ 7plus màu trắng

                                        vỏ 7plus màu đỏ

                nẹp sườn đẵ gắn sẵn

Chi nhánh Hà Nội
Liên hệ chi nhánh